GUIZHOU JINGCHENG IMP.&.EXP CO.,LTD@axit humic, kali humate, potassium humate, axit fulvic

Call us toll free:
+86851 84849314/85538272

Axit humic+

Tin tức

Chúng ta làm gì?

Chúng tôi cung cấp chất lượng tốt nhất của sản phẩm của chúng tôi.


Chúng tôi giao hàng đến cảng đúng giờ.


Chúng tôi cung cấp giá cả hợp lý.


Chúng tôi tìm kiếm mối quan hệ kinh doanh lâu dài.


Chúng tôi nghiên cứu và phát triển axit humic trong nông nghiệp

Kali humate+